Press "Enter" to skip to content

Efektywne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin

Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, o ile ktokolwiek zdecyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych na użytek we własnym zakładzie pracy. Ścieki doprowadzane do separatora powinny zostać oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku dołączonym do urządzenia. Można także decydować się na separator substancji ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną odpowiadającą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z aktualnymi zapisami prawnymi. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzone ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne pod postacią trwałej emulsji. Szczegółowe informacje w temacie użytkowania separatorów podane są na witrynie www. Można także dowiedzieć się szczegółów od sprzedających. Kiedy okaże się to kiedyś potrzebne, zaprezentowana marka oferuje także serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiążą się ze swojej funkcji, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwią to dwa procesy: łączenia cząstek w jedną oraz rozdziału ciał stałych. Wtedy, w efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz gromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowocześnie zaprojektowane separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, ponieważ po przekraczaniu wyznaczonego poziomu gęstości samodzielnie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest kilka modeli separatorów, czyli można dopasować ten, jaki spełni jego oczekiwania użytkowe. Niektóre z nich mają by – pass, co podnosi przepustowość nominalną, żeby w przypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zajęte olejem.

Dodaj pierwszą opinię do publikacji

Dodaj komentarz