Press "Enter" to skip to content

Prawnik – wsparcie dla Kontrahentów

Adwokat na ogół ma uprawnienia nadane mu przez osobę, której interesów broni za pośrednictwem godziwego upoważnienia na piśmie, bądź złożonego apud acta, czyli przez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci są w stanie reprezentować swoich konsumentów na rozprawie i w innych postępowaniach prawnych oraz administracyjnych – polecamy adwokat berlin. Wykonywanie zawodu prawnika opiera się na zasadzie wolności i niezależności. Zasady zaufania i słusznych stosunków dopasowują stosunki między kontrahentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec swojego konsumenta, oraz powinien kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w której się znajduje. Ma obowiązek egzekwować własne powinności w sposób krytyczny oraz asertywny. Wszystko to ma na celu zachowanie pokoju społecznego, albowiem jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w rozmaitych stowarzyszeniach. W niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z porad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, adwokaci wykonywali własny zawód indywidualnie czy też w małych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć większe grupy. Tendencja ta szybko przedarła się do Europy, a potem do pozostałych krajów; co sprawiło kolosalny rozwój tego zawodu. Jako wyjątkowy przykład, wolno nadmienić o Francji, gdzie nawet dziś, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami lub w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje kilka sposobów, w których prawnicy się organizują. Główna forma organizacyjna polega na tym, iż wykonują zawód sami bądź też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, że adwokaci dzielą ten sam budynek oraz wspólnie opłacają koszty jego utrzymania. Trzecią formą, bez względu od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w których na ogół koncentruje się najogromniejsza część adwokatów, którzy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu i osób. Z innej perspektywy, można oznajmić, iż kancelarie prawne dzielą się na drobne, średnie i gigantyczne.

Dodaj pierwszą opinię do publikacji

Dodaj komentarz