Press "Enter" to skip to content

Wsparcie w rejestracji wozu

Wielu z nas preferuje zakup wozu używanego, jednak równocześnie w właściwym stanie i o wiele tańszego niż pojazd z luksusowego salonu. Decydując się na taką odmianę nabycia auta musimy posiadać myśl, że nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatku, należnego państwu. Wynika to stąd, iż komis samochodowy zobowiązany jest do uiszczania ryczałtu oraz jest z reguły postacią fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru oraz usług.

Chodzi tutaj o słynny podatek VAT. Jeżeli dokonujemy zakupu samochodu u takiego naturalnie ludzie biznesu, należy zwrócić uwagę, żeby w umowie zakupu zawarta pozostała klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wtedy Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas określonej kwoty oraz będziemy mogli spokojnie zarejestrować samochód na siebie. Należałoby też zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie takiej transakcji uda nam się trochę zaoszczędzić, albowiem dwa procent wartości wozu pozostanie w naszej oraz tak mocno nadwerężonej kieszeni.

W pewnych momentach zdarza się tak, że zakupiony samochód notuje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – przetestuj pomoc na domenie http://www.voal-lublin.pl/. W owym czasie mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie świadczy to niemniej jednak, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Formularz PCC-3 wspólnie z załącznikiem PCC-3/A składa tylko jeden ze współwłaścicieli samochodu, we właściwym dla swojego punktu zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeśli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch różnych urzędach, pozostawia się im szansę wyboru, co do kompletacji deklaracji. Podatek od nabycia wozu dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej i dalej terminem obowiązującym jest czas czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy kupna. Nie należałoby zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, albowiem w następnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji oraz Rejestracji Pojazdów. Bez potwierdzenia zapłaty należnego podatku nie osiągniemy zgody na zarejestrowanie auta na nasze nazwisko oraz pojazd nie pozostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

Dodaj pierwszą opinię do publikacji

Dodaj komentarz